Z TİPİ YANGIN MERDİVENİ

Bilindiği üzere yangın merdiveni,  yasal olarak güvence altına alınarak yangın esnasında güvenli kaçış yolunu sağlamak amacıyla icat edildi.  Özellikle konut sektöründeki hızlı gelişmeler yangın merdivenleri konusunda da kendini gösterdiğini görmek mümkündür.   Yangın merdiveni çeşitlerinden olan z tipi yangın merdiveni günümüzde en çok tercih edildiği görülmektedir.  Bu çeşitlerdeki merdivenler;  ilk başta kamu binalarında yer almak koşuluyla belirli yüksekliği olan her binada bulunma zorunluluğu vardır.  Z tipi yangın merdivenleri;  9,5 m üzerinde olan bütün binalarda zorunlu hale geldi.  Bu tarzdaki merdivenler oldukça güvenilirdir.  Genel olarak,  çelik malzemeden üretilmektedir.  Ancak alternatif olarak bazı binalarda mermerden de üretildiği görüldü.  Z tipi merdivenin en önemli özelliği genişliğidir diyebiliriz.  Bu merdiven tipinin en önemli özelliği geniş olmasıdır diyebiliriz.  Böylelikle,  insanlar bu merdiven çeşidi sayesinde afet bölgesinden toplu şekilde çıkabilirler.  Ayrıca Z tipi yangın merdivenlerin de,  öne çıkan diğer bir etkense merdivenin inişinin seri şekilde olmasıdır.  Düz bir yapıya sahip olduğu için z tipinde inişler daha kolaydır ve hızlıdır diyebiliriz.  Tabi ki yapımında kullanılan malzeme kalitesi de ayrıca önem arz eder.  Dış kısımda yer aldığı için iklim şartlarına göre üretimi sağlanması gerekir.  Öncelikle kayma ve buzlanma göz önünde tutulmalıdır.

Z TİPİ YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ:

    Z tipi yangın merdiveni yönetmeliği gereğince;

-Z tipi yangın merdivenlerinin çizimi yapılırken yangın merdiveninin bulunduğu duvarda 3 metre boyutunda bir duvar mesafesi veya yangına karşı korumasız bir kapı bulunmaması gerekir.

-Z tipi yangın merdivenlerinin olduğu binalarda bina boyunun 21,5 metreyi geçmesi halinde yangın merdiveni yapısının etrafının düşmemesi için ve yangın merdiveninin dayanıklı olup,  sarsıntıya sebep vermemesi için kapatılması gerekir.

Z TİPİ YANGIN MERDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

   Yangın merdiveninin görevi,   kurulumu sağlanan binalarda binanın ömrü boyunca tam olarak hizmet vermesi gerekir.  Z tipi yangın merdivenleri üretimi yapılırken kesinlikle kaliteli malzeme kullanılmalıdır.  Kısaca z tipi yangın merdiveni teknik şartnamesi konusunda olması gereken önemli koşullar şunlardır;

-TSE belgesine sahip olunması,

-İşini titiz ve dikkatli olarak yapan,

-İşinde uzman kişiler tarafından yapılan

-Yangın merdiveni yönetmeliklerini çok iyi bilen ve uygulayan,

Hemen Tıkla Ara