YANGIN MERDİVENİ

Aniden oluşan yangın, sel,  deprem gibi doğal afetlerden kaçmayı sağlayan etkene yangın merdiveni adı verilmektedir.  Yangın merdiveninin başlıca görevi;  insanların güvenli ve tedbirli şekilde o afet yerinden uzaklaşmasını sağlamaktır.  Yangın merdiveni bir binanın olmazsa olmazıdır diyebiliriz.  Yangın merdivenleri kurulma zorunluluğuyla birlikte insanların;  afet sırasında yaralanmaları,  zehirlenmeleri ve ölümle karşılaşma oranının da azalmasına etki ettiği görülmüştür.  Yangın merdivenleri icadı neticesinde,  özellikle çok kalabalık olan mekânlar da kargaşaya elverişli yerlerde yangın esnasında otomatik olarak acil yangın çıkış kapıları açılarak insanlar dumandan zehirlenme olayı yaşamadan ya da yanmadan yangın merdivenine giderek bina dışına güvenle çıkmaları sağlanır.  Yangın merdivenleri,  çelik kolon ve profillerle kurularak ısıya karşı aşırı derecede dayanıklı üretilirler.  Yangın merdiveni kurulması yönetmeliklerde açık şekilde belirtilmiştir.  Yönetmeliklerde;  yangın merdiveninin yapısının seçilen binaya uygun olarak insanlara en iyi şekilde hizmet vermesini sağlaması gerekir.  Uzun yıllar dayanıklı,  sağlam olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde üretimi yapılmalıdır.

Yangın merdiveni binanıza yaptırırken;  kesinlikle binanızın yapısını ve özelliğini göz önüne almalısınız.  Bu tespit işlemi için kesinlikle alanında uzman kişilere başvurmalısınız.

YANGIN MERDİVENİ PLANI:

    Yangın merdiveni planı,  yapmak çok önemlidir.  Özellikle afet geliyorum demediği için plan yapmalıyız ki ona göre yangın gibi kötü olayla karşılaşıldığı zaman zor durumda kalınmasın.   Yangın merdiveni bilindiği üzere,  yangın esnasında binada ki kişilerin,  canlıların kısa süre de binadan tahliyesini sağlayan bir sistemdir diyebiliriz.

YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ:

       Belirli yükseklerde ki binalarda bulunması zorunlu hal alan yangın merdiveninin önemi çok büyüktür.  Özellikle normal günde pek önemini bilmediğimiz yangın merdiveni doğal afet sırasında bizlerin kahramanı konumuna geçmektedir.  Yangın merdiveni yasal bir zorunluluktur diyebiliriz.  Ana girişten ve koridorlardan başlayan yangınlarda yüksek bina,  cam ve balkonlardan kurtulmak için yangın merdiveni çok büyük önem taşır.  Yeni imar kanunuyla birlikte yeni binalarda artan denetimler sayesinde yangın çıkışı,  yangın merdiveni ve yangın kapısı gibi kriterlerin denetimi artmıştır.  Yangın merdiveni yönetmeliği;  apartman,  site ya da işyerlerinde yangından korunmak ile ilgili yasal zorunlulukların içinde inşaat işleriyle uğraşan herkesin bilmesi gerekli olan hayati bir konu olduğunu söyleyebiliriz.  Yangın merdiveni yönetmeliğinde;  yangın merdiveninin yüksekliği,  basamak sayısı,  malzemesi ve basamak yüksekliği gibi hususlara ulaşmak mümkündür.

 

Call Now ButtonHemen Tıkla Ara